מודל האודם: אפליקיצה אינטרנטית לניתוח תיקי קופות גמל וקרנות השתלמות.

 אפליקציית WEB המיישמת באמצעות גרפים וטבלאות מודל ממוחשב המראה בצורה ברורה ונוחה קופות ביחס לשאר הקופות בשוק, עוקב אחר הביצועים של הקופות ומתריע בזמן אמת על חריגות או שינויים בביצועים.

האפליקציה ממליצה ללקוח כיצד לשפר את תשואת תיק החיסכון שלו וזאת לאחר ניתוח ועיבוד הנתונים האישיים שלו.

פרויקטים קשורים

olsi - author

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *